מתחם הרותם פלדות

אשדוד

מתחם הרותם-פלדות ממקומם ביציאה המזרחית של העיר אשדוד ובסמוך לבית חולים אסותא, מתחם BIG, תחנת הרכבת והמחלף הדרומי. תכנון המתחם מתמזג עם כיווני ההתפתחות העתידית של העיר אשדוד. התכנית מציעה פינוי בינוי לאורך רחוב הרותם מצדו הדרומי כולל חזית לשדרות הפרחים ורחוב הנורית. החלופה כוללת שילוב בין בינוי מרקמי לבין בינוי מגדלי. קומת המסד מכילה מסחר ופונקציות ציבוריות נוספות ותהווה דופן פעילה לרחוב הרותם ושדרות הפרחים. הקומות הראשונות מעל המסד מתוכננות כבינוי מרקמי מלווה רחוב. המתחם גובל בשצ"פ ומבני ציבור קיימים. מתחם הרותם כולל מתחם מגורים בשטח של כ- 22.2 דונם ו- 224 יח"ד ואת מתחם פלדות בשטח של כ- 7.8 דונם ו- 84 יח"ד. המגרשים הצמודים המיועדים למבני ציבור, כוללים כיום מבני ציבור בשטח של כ- 10 דונם, בית ספר, גן ילדים ובית כנסת. שצ"פ בשטח של כ- 7.98 דונם ודרכים. סה"כ 308 יח"ד קיימות ללא מסחר ושטח כולל למתחם התכנון כ- 51 דונם. כ- 1,690 יח"ד ו- 100 יח"ד קטנות לדיור מוגן חדשות כהצעה תכנונית ונתון ראשוני של יעד רצוי בלבד, לפני אישור רשויות התכנון המוסמכות. תמהיל הדירות מגוון ויכלול דירות בגדלים משתנים לרבות הקצאת דירות לזוגות צעירים. הפרויקט יכלול עקרונות של "בניה ירוקה" וכולל הריסה ובניה מחדש של הבניינים באופן מודרני ולפי התקנים החדשים. החניות מתוכננות במרתפי חניה מתחת לבינוי המוצע, בהתאם לתכנון תנועה וחניה.

השאירו פרטים:

יציר קשר