מתחם הרב מימון

אשדוד

מתחם הרב מימון ממקומם בקרבת היציאה הצפונית של העיר אשדוד ובסמוך לפארק בן-גוריון, בית המשפט, השוק העירוני ומרכז "סטאר סנטר". תכנון המתחם מתמזג עם כיווני ההתפתחות העתידית של העיר אשדוד. התכנית מציעה פינוי בינוי לאורך רחוב הרב מימון ובורכוב. החלופה כוללת בינוי מרקמי לאורך רחוב הרב מימון. קומת המסד מכילה מסחר ופונקציות ציבוריות נוספות בקו הרחוב שדרות הנשיא ויצמן עם חזית לפארק בן גוריון. הקומות הראשונות מעל המסד מתוכננות כבינוי מרקמי מלווה רחוב. המתחם גובל בשצ"פ ומבני ציבור קיימים. מתחם הרב מימון כולל מתחם מגורים בשטח של כ- 24 דונם ו- 320 יח"ד, שני גני ילדים ובית כנסת. התכנון כולל תוספת מגרש לבית-ספר במתחם הפרויקט. הפרויקט יכלול עקרונות של "בניה ירוקה" וכולל הריסה ובניה מחדש של הבניינים באופן מודרני ולפי התקנים החדשים. החניות מתוכננות במרתפי חניה מתחת לבינוי המוצע, בהתאם לתכנון תנועה וחניה.

השאירו פרטים:

יציר קשר